[Đăng ngày: 18/12/2014]
Giới thiệu chung
Phường Vĩnh Nguyên là một vùng ven biển vừa có đảo và đất liền nằm về phía Đông nam thành phố Nha Trang với diện tịhs tự nhiên 40,2km, dân số 21.089 người, 4254 hộ, 21 tổ dân phố có 14 tổ đất liền và 7 tổ đảo, có 56 cơ quan, đơn vị, trường học đứng trên địa bàn. Đa số nhân dân sinh sống bằng nghề đánh bắt, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ và lao động tự do.
Tổ chức bộ máy
Đảng ủy
* Ông Nguyễn Văn Tiên - Bí thư
Di động: 0903575919
* Bà Võ Thị Anh Đào - Phó Bí thư
Di động: 0902403921
Hội đồng nhân dân
* Ông Nguyễn Văn Tiên - Chủ tịch HĐND
Di động: 0903575919
* Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 0983590057
Ủy ban nhân dân
* Bà Võ Thị Lệ Chua - Chủ tịch UBND
* Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 01688835722
* Ông Dương Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0983924768
Ủy viên Ủy ban nhân dân
* Ông Trần Khánh Hoàng
Di động: 0976781181
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 
- Email: vinhnguyen.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :